250. Yıl Belgeselleri

Arıların 250 Yıllık Hikâyesi

Bir buçuk yılda, toplam 1.000 saate yaklaşan çekimlerle; İTÜ’lü hocalarımız, öğrencilerimiz, iş insanlarımız ve mezunlarımızla yapılan çok kapsamlı röportajlardan oluşan ve 14 bölümlük İTÜ Belgeseller serimizin ilki olan “Arıların 250 Yıllık Hikâyesi”, İTÜ'lü olmanın anlamını ve İTÜ ruhunu yansıtmayı amaçlıyor.

1. Mühendisliğin Kökleri

Bu belgeselde mühendisliğin ilk tanımlarından başlayarak sanayi devriminin etkilerine, 1773’ten bugüne mühendisliğin gelişim sürecine; Cumhuriyetimizin imarında, inşasında, gelişiminde İTÜ’nün üstlendiği görevlere ve geleceğimizi dönüştürecek projelere yer verilmektedir.


2. Mimarlığın Temelleri

İTÜ Ekolü olarak anılan ekolün oluşum sürecinin de anlatıldığı “Mimarlığın Temelleri” adlı belgeselimiz, Marcus Vitruvius’dan Mimar Sinan’a; Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet mimarisinden Birinci ve İkinci Ulusal Mimari akımlarına kadar birçok konuya ve İTÜ Ekolü’nün öncülerine değinmektedir.


3. Bir Araştırma Üniversitesi

“Bir Araştırma Üniversitesi: İTÜ” adlı belgeselimizde; İTÜ'deki Ar-Ge çalışmalarının Türkiye ve dünyadaki etkileri üzerine önemli röportajların yanı sıra Ar-Ge üniversitesinin nitelikleri nelerdir, ülke ve toplum için önemi nedir? gibi soruların cevaplarına yer verilmektedir.


4. İTÜ'lü Olmak

“İTÜ’lü Olmak” adlı filmimizde; “İTÜ’lü öğrencilerin bir günü nasıl geçer?” “Hangi sosyal imkânlardan yararlanırlar?” İTÜ’de eğitim almanın ayrıcalıkları nelerdir?” gibi soruların cevaplarına Tuzla, Maçka, Gümüşsuyu, Taşkışla ve Ayazağa kampüslerimizde eğitim hayatını sürdüren farklı bölümlerden İTÜ'lülerin bir gününe yer verilmektedir.


5. İTÜ'de Yaşam

“İTÜ’de Yaşam” adlı belgeselimizde; kampüs yaşamımıza dair verilere ve İTÜ’deki gündelik hayata odaklanarak yemekhane, doğal yaşam alanları, kulüpler, spor faaliyetlerinin yanında, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik çalışmaları, engelsiz yaşam, güvenlik, kütüphaneler de dahil olmak üzere, kampüslerimizi bir yaşam alanına dönüştüren tüm faaliyetleri röportajlarla yer verilmektedir.


6. İTÜ'nün Katkılarıyla

"İTÜ'nün Katkılarıyla" adlı belgesel filmimizde İTÜ’lü mimar ve mühendislerin projelerinin ve çalışmalarının Türkiye ve dünya için önemine; Anıtkabir, Keban Barajı, TUSAŞ, Pancar Motor, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Gölcük Akaryakıt Gemisi, Araştırma Reaktörü ve Avrasya Tüneli gibi İTÜ mezunlarının katkılarda bulunduğu ve başrolü üstlendiği büyük projelere yer verilmektedir.


7. İTÜ'yü İTÜ Yapanlar

İTÜ’lüler olarak değerli hocalarımızın mirasını taşıyoruz ve hem bu geleneği yaşatmak hem de daha iyilerini başarmak adına çabalıyoruz. "İTÜ’yü İTÜ Yapanlar" adlı belgesel filmimizde, bilim dünyasından iş hayatına ve siyasetten sanata kadar içinde olduğu her alana değer katan İTÜ'nün yetiştirdiği kıymetli bilim insanları, mühendisler, mimarlar, akademisyenler ve sanatçılara; 1773’ten bugüne başhocalarımızın, rektörlerimizin yanında Ata Nutku, Mustafa İnan, İhsan Ketin, Emin Onat gibi kıymetli hocalarımıza, “İTÜ Ekolü”nün oluşmasında büyük katkıları olan insanlara; İki buçuk asırdır İTÜ’yü İTÜ yapan akademisyenlerimiz, rektörlerimiz ve başhocalarımızın hikâyeleri ile eserlerine yer verilmektedir.


8. İTÜ Mezunları

“İTÜ Mezunları” adlı belgesel filmimizde, İTÜ’yü temsil etmeye devam eden, bilim ve insanlığa hizmet eden mezunlarımızla röportajlara, proje çalışmalarında ve başarılarında İTÜ’de aldıkları eğitimin etkisine, İTÜ’lü olmanın onlara hayat boyu sağladığı özgüvene dair söyleşilere yer verilmektedir.


9. İTÜ'de Kültür ve Sanat

"İTÜ’de Kültür ve Sanat" adlı belgesel filmimizde, müzik ve sahne sanatları alanında bilimsel, sanatsal uzmanlığı ve yaratıcılığı esas alan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ekolüne, tarihçesine ve ruhuna dair röportajlar ile konser çekimlerine; ortaokul günlerinden başlayan İTÜ TMDK öğrencilerinin üniversiteden mezun olduğu güne kadar dönüşüm hikâyesine, teknik ve sanatsal yönlerine yer verilmektedir.


10. İTÜ'nün İlkleri ve Enleri

“İTÜ’nün İlkleri ve Enleri” adlı belgesel filmimizde, ülkemizde ilk küp uydu, ilk elektrikli minibüs, hidrojen ile çalışan ilk tekne, ilk insansız otomobil, ilk yerli bilgisayar gibi İTÜ imzası taşıyan işlere odaklanılarak İTÜ ve Türkiye’nin ilkleri ve enlerinin önemine dair röportajlara yer verilmektedir.


11. Uluslararası İTÜ

İTÜ’nün uluslararası düzeydeki başarılarının kaynağını Ar-Ge ve teknolojideki öncülüğü, paydaşlarıyla geliştirdiği aktif işbirliği modelleri ve güçlü mezun ağı oluşturmaktadır. “Uluslararası İTÜ” adlı belgesel filmimiz; işbirliklerimiz, EELISA, uluslararası eğitim çalışmalarımız, derecelendirme üzerine yaptığımız çalışmalar ve uluslararası hedeflerimize odaklanmaktadır.


12. İTÜ'nün Gelecek Vizyonu

İTÜ, yenilikleri takip eden, dünyadaki teknolojik ve inovatif dönüşüme hızla uyum sağlayarak liderliği üstlenen bir üniversitedir. İTÜ'nün Ar-Ge’de, dijital dönüşümde, sürdürülebilirlik konularında her zaman evrensel düzeyde üstlendiği öncü role odaklanan belgesel filmimiz “İTÜ'nün Gelecek Vizyonu” Aktif Öğrenme Modeli, Etki Odaklı Araştırma ve Teknolojik/Dijital Dönüşüm üzerinden İTÜ’nün öncü rolü ile Türkiye’nin geleceğine dair çalışmalarını anlatmaktadır.